keskiviikko 23. elokuuta 2017

Vihti on hevoskunta

 

Julkaistu alunperin 28.3.2017, tuotu tähän blogiin 2021


Se ei ole satua, että Vihti on yksi Etelä-Suomen suurimmista hevospitäjistä.

Muutamia poimintoja Hevoset ja yhteiskunta -projektista, mitä kunta voi tehdä ollakseen entistä parempi hevospitäjä?

- Tukea ratsastusta tasavertaisena harrastuksena muiden lajien rinnalla.

- Brändätä hevonen kunnan vetovoimatekijäksi.

- Kartoittaa olemassa olevan hevostoiminnan ja tallien sijainnin.

- Taata kohtuulliset ja tasavertaiset maankäytön edellytykset, jotta yritystoiminta ja harrastaminen on mahdollista tallien toiminnan, kehityksen ja jatkuvuuden kannalta. (mm. rakennusjärjestys)

- Tukea vammaisratsastusta sekä erityisryhmien ja syrjäytymisuhan alla olevien hevosharrastustoimintaa.

- Ottaa hevostoiminta huomioon osana ehkäisevää nuorisotyötä ja järjestää kunnallista nuorisotyötä yhteistyössä lähialueen tallien tai seurojen kanssa talliympäristössä.

- Selvittää alueella hevosten käyttömahdollisuudet ennaltaehkäisevässä työssä, esimerkiksi avohuollon tukitoimena.


- Mahdollistaa ja tukea hevosten monipuolista käyttöä ihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi.

- Käyttää kohtuullisia hankintamenettelyjä, jotka mahdollistavat hankinnat myös pienyrittäjiltä.

- Verkostoitua hevosyritysten ja -tapahtumajärjestäjien kanssa, sekä edistää verkostoitumista ja poikkialaista yhteistyötä hoiva-alalla: sosiaaliala ja kuntoutus, Green Care ja hevosavusteinen toiminta.

- Osallistua hevosmatkailun ja - tapahtumien kehittämiseen yhdessä yrittäjien ja järjestäjien kanssa. Ottaa hevosalan yrittäjiä ja yhdistyksiä mukaan kunnan, kaupungin tai alueen markkinointiin esim. yhteisilmoituksiin, tapahtumiin ja messuille, sekä ottamalla hevoset mukaan kunnan eri tapahtumiin, tuoda kunnan ja lähialueen hevosyritys- ja -tapahtumatarjonta näkyvämmin esiin omassa markkinoinnissa.

- Osallistua reittihankkeisiin yhteistyössä yrittäjien ja paikallisten hevosihmisten kanssa. Yhteisreitit, reittikartat ja opasteet kuntoon, taukopaikat hevosystävällisiksi. Toteuttaa reitistöjä osana liikuntapaikka- ja muuta rakentamista. Tarjota apua sallittujen reittien kartoitukseen: karttaohjelmien ja ilmakuvien käyttö, maanomistajatiedot, GPS:t lainaksi kartoitustyöhön.

- Varmistaa maankäytön suunnittelulla, että hevosurheilualueita sijaitsee kohtuullisella etäisyydellä asuinalueista ja julkisten kulkuyhteyksien päässä, jolloin myös lasten ja nuorten harrastaminen mahdollistuu.

- Selvittää voidaanko eri lajien välisellä yhteistyöllä ja/tai yhteisalueilla toteuttaa tai tukea myös hevosharrastuspalveluiden saatavuutta.

- Huolehtia maaseudulla asumisen ja yrittämisen edellytyksistä yleensä (tieverkko, infrastruktuuri).

- Ottaa hevoselinkeinon erityispiirteet, olosuhteet ja toimintaedellytykset huomioon ympäristönsuojelumääräyksissä ja rakennusjärjestyksessä.

- Tarjota yrittäjäneuvontaa ja verkostoitumismahdolllisuuksia.

- Huolehtia kunnaneläinlääkärin ja eläinlääkäripäivystysten riittävistä resursseista.

- Tehdä yhteistyötä hevosalan yhdistysten ja yritysten kanssa, jotka vuorostaan toteuttavat käytännön neuvontaa jäsenistölleen ja asiakkailleen.

- Varata alueita hevosläheiseen asumiseen tonteille, joilla on hevosenpitomahdollisuus omassa tallissa, taajaan rakennetun alueen reunavyöhykkeiltä tai kaavoittamalla erillisiä hevoskyliä (hevosurheilukeskusten ja/tai alan yritystonttien läheisyydestä)

- Ottaa huomioon hevoset ja niillä liikkumisen toimiessaan teiden ylläpitäjänä ja paikallislogistiikan järjestäjänä.