torstai 30. joulukuuta 2021

Hevonen hyvinvointia edistämässä

Sosiaali- ja terveyspalveluista puhuttaessa ihmisille ei ensimmäisenä tule hevoset tai hevosala mieleen. Hevosten kanssa kuitenkin toteutetaan niin ennaltaehkäiseviä kuin kuntouttaviakin terveys- ja hyvinvointipalveluita. 

Hevonen kuntouttaa fyysisesti sekä henkisesti ja opettaa lajin harrastajille niin itsetuntoa kuin elämänhallintaakin. Hevosalan laatimassa aluevaaliohjelmassa kerrotaan, että vuonna 2020 Kela korvasi ratsastusterapiaa 2,14 miljoonalla eurolla osana lääkinnällistä kuntoutusta. 

Oma tätini on hyvä esimerkki siitä miten hän kuntoutui 10 vuoden jälkeen pois pyörätuolista ja hevosihmisenä määrätietoisesti tavoitteli sitä, että pääsee vielä itsenäisesti ratsastamaan. Hevoset olivat yksi hänen motivaattoreistaan. Ilokseni sain olla tässä prosessissa mukana. 

Meillä asuu Länsi-Uudenmaan alueella liki 6000 hevosenomistajaa. Espoossa 1537, Vihdissä 1138,  Lohjalla 1104, Kirkkonummella 856, Raaseporissa 518, Inkoossa 239, Karkkilassa 205, Siuntiossa 190, Kauniaisissa 98 ja Hangossa 50. Koko maassa ala työllistää 15 000 henkilötyövuotta. On pidettävä siis huoli siitä, että uudistuksessa kolmannen sektorin, eli tässä tapauksessa hevosalan ääni myös kuuluu. 

Erityisesti hyvinvointialueella tulee pitää huolta siitä, että tulevaisuudessa käytetään kohtuullisia hankintamenettelyjä, jotka mahdollistavat hankinnat myös pienyrittäjiltä. Näin tuetaan hevosalan toimijoiden kautta niin terapia- ja vammaisratsastusta kuin erityisryhmien ja syrjäytymisuhan alla olevien hevosharrastustoimintaa. Hevosalalla on myös tärkeä rooli osana nuorisotyötä. Suurin osa alan harrastajista on nuoria tyttöjä.  

Yhtä lailla hevosia voidaan hyödyntää myös avohuollon tukitoimena ja ennaltaehkäisevänä toimena. Hieman pilke silmäkulmassa olen omalta osaltani aina sanonut, että se mitä hevosiin olen varoja käyttänyt on säästynyt mielenterveyspalveluista. Vanha sananlaskukin sen jo kertoo “ Anna hevosen surra, sillä on suurempi pää.” Oma taustani hevosalalla: 

Juuri nyt opiskelen hevosalan liiketaloutta Hämeen ammattikorkeakoulussa ja omistan osuuden 3-vuotiaasta suomenhevosorista. Olen lähes koko elämäni toiminnut hevosten parissa. Olen pitänyt täysihoitotallia Espoossa, omistanut kymmenkunta omaa hevosta, työskennellyt ravitalleilla ja hankkinut peruskoulutuksen hevosalalle. Pää- ja sivutoimisena hevoshierojana olen toiminut 17 vuoden ajan, lisäksi olen Hevoshieronta.net sivuston perustaja ja ylläpitäjä. Lisää voit lukea esittelystä


Tutustu blogin aiempii hevosaiheisiin kirjoituksiin tässä linkissä


tiistai 28. joulukuuta 2021

Vaalikonevastauksia - Aluevaalit 2022

Joulupyhät on kuluneet ja niiden aikana sain viimeisteltyä vaalikoneiden vastauksia. Paljon mielenkiintoisia kysymyksiä niin terveyspalveluista, pelastustoimesta kuin monista muistakin asioista.  

Kaikki Sanoman vaalikoneen vastaukset pääse lukemaan tästä linkistä

Alma median (Iltalehden) vaalikoneen vastaukset olen kopioinut tämän postauksen loppuun, sillä suoralinkitys niihin ei onnistunut. Iltalehden vaalikone ei ole ehkä kaikkein käyttäjä ystävällisin linkitysten suhteen, mutta äänestäjälle siinä on mielenkiintoinen vertailu mahdollisuus johon kannattaa tutustua. 

Ylen ja Etelä-Suomen median vaalikonetta ei ole vielä tässä vaiheessa julkaistu yleisölle. 


1. Digi- ja etävastaanotoilla voidaan korvata terveys- ja sosiaalihuollon lähipalveluja.
Kuva ehdokkaasta Heidi Nordman
Samaa mieltä
PERUSTELUT: Palveluita voidaan osittain korvata etävastaanotoilla, on kuitenkin varmistettava, että kaikilla on mahdollisuus päästä tarvittaessa lääkärin vastaanotolle. Etävastaanotto ei saa olla ainut korvike lähipalvelulle.
2. Hyväksyn, että hyvinvointialueeni liitetään elinvoimaisempaan hyvinvointialueeseen palveluiden turvaamiseksi.
Kuva ehdokkaasta Heidi Nordman
Eri mieltä
PERUSTELUT: Länsi-Uusimaan hyvinvointialueella pitäisi olla kaikki mahdollisuudet menestyä omana alueena.
3. Riippumatta päätetystä sote-mallista, jokaisen pitäisi pystyä valitsemaan hoitopaikkansa, vaikka sitten yksityiseltä sektorilta.
Kuva ehdokkaasta Heidi Nordman
Samaa mieltä
PERUSTELUT: Valinnanvapaus palveluiden käytöstä tulee olla ihmisellä itsellä. Yksityisen sektorin palveluiden käyttöä tulisi tukea nykyisenkaltaisella maltillisella Kela-korvausmallilla ja tietyissä tapauksissa palvelusetelein.
4. Jos rahat meinaavat loppua, mieluummin nostetaan veroja kuin karsitaan palveluita.
Kuva ehdokkaasta Heidi Nordman
Samaa mieltä
PERUSTELUT: Peruspalvelut tulee turvata kaikissa tilanteissa.
5. Sote-uudistuksen ei pitäisi kasvattaa julkisia menoja.
Kuva ehdokkaasta Heidi Nordman
Samaa mieltä
PERUSTELUT: Uudistus varmasti kasvattaa hetkellisesti menoja, mutta tulevaisuudessa hyvinvointialueiden tulisi tuottaa palveluita nykyistä kustannustehokkaammin. Kustannuspaineita hillitään parhaiten panostamalla lähipalveluihin, nopeaan palveluihin pääsyyn ja ennaltaehkäisyyn.
6. Maakuntavero pitää ottaa käyttöön. Sen kautta maakunnat voivat kehittää itsenäisesti sote-palvelujaan, mutta se voi johtaa siihen, että veroprosentti on erisuuruinen eri alueilla.
Kuva ehdokkaasta Heidi Nordman
Eri mieltä
PERUSTELUT: Mikäli maakuntaverotus otetaan käyttöön, verotuksen kokonaistaso ei saa nousta. Maakuntaveron taso olisi toteutuessaan niin pieni, että se ei sellaisenaan tasaisi alueiden välisiä eroja. Tasa-arvoisten palveluiden tuottaminen on kuitenkin yksi uudistuksen tavoitteista.
7. Hoitajille pitää maksaa lisää palkkaa, vaikka se johtaisi kulujen kasvamiseen.
Kuva ehdokkaasta Heidi Nordman
Samaa mieltä
PERUSTELUT: Palkkatasoa tulisi tarkastella. Kyseessä on vaativa, usein fyysinen ja tärkeä työ, jota ilman järjestelmämme romahtaisi. Arvostuksen tulee näkyä myös palkassa.
8. Sosiaali- ja terveysalan henkilöstöpulaa täytyy helpottaa palkkaamalla työntekijöitä ulkomailta.
Kuva ehdokkaasta Heidi Nordman
Eri mieltä
PERUSTELUT: Alan kotimaista vetovoimaisuutta on parannettava työoloja parantamalla ja palkkauksen tarkastelulla. Koska osaavaa henkilökuntaa ei tällä hetkellä ole kotimaassa riittävästi tulisi ulkomaisten hoitajien töihin pääsyä Suomessa helpottaa. Tässä on kuitenkin huomioitava kielitaito ja sen tuomat haasteet. Kun kyseessä on ihmisten terveys on ensisijaisen tärkeää, että kaikki tahot ymmärtävät toisiaan.
9. Pelastustoimen rahoitus on turvattava, vaikka se vähentäisi rahoitusta sosiaali- ja terveyspuolelta.
Kuva ehdokkaasta Heidi Nordman
Neutraali
PERUSTELUT: Pelastustoimen rahoituksesta ei voi tinkiä. On ensisijaisen tärkeää, että kiireellinen apu on saatavilla silloin kun sille on tarve. Kaikissa Länsi-Uudenmaan kunnissa ei ole omaa pelastuslaitosta. Alueen yli 40:llä sopimuspalokunnalla on sopimus hälytystehtävien hoidosta joko varallaololla tai vapaaehtoiseen päivystykseen perustuen. Vakinaiset paloasemat puolestaan ovat jatkuvassa ympärivuorokautisessa hälytysvalmiudessa. On tärkeää, että Länsi-Uudenmaan nykyiset 12 paloasemaa säilyvät niin Vihdissä, Karkkilassa, Tammisaaressa, Hangossa, Karjaalla, Kirkkonummella, Lohjalla kuin Espoossakin.
10. Jos asiakkaalle ei saada järjestettyä kiireetöntä hoitoa perusterveydenhuollossa 7 vuorokauden sisällä, asiakkaalle on tarjottava palveluseteli yksityiseen terveydenhuoltoon.
Kuva ehdokkaasta Heidi Nordman
Täysin samaa mieltä
PERUSTELUT: Palveluseteleiden tavoitteena on nimenomaan parantaa palveluiden saatavuutta, jos muita vaihtoehtoja jonojen lyhentämiseen ei ole pitäisi hyödyntää palveluseteleitä.
11. Vastustan vuosittaista Pride-viikon sateenkaariliputusta alueellani.
Kuva ehdokkaasta Heidi Nordman
Eri mieltä
PERUSTELUT: Liputtamista tärkeämpänä pidän kuitenkin tasa-arvoista suhtautumista kaikkiin ihmisiin kaikissa tilanteissa.
12. Kuntaani voi ottaa lisää pakolaisia ja turvapaikanhakijoita.
Kuva ehdokkaasta Heidi Nordman
Neutraali
PERUSTELUT: Jokaisen alueen ja kunnan tulee tehdä oma osuutensa asian eteen ja tarvittaessa ottaa vastaan turvapaikanhakijoita. Suomen toimintamallissa kunnilla on keskeinen asema humanitaarisen vastuun kantamisessa. Tällä hetkellä Vihdissä on kunnan kokoon nähden varsin vähäinen määrä turvapaikanhakija statuksella maahan saapuneita henkilöitä.
13. Yhteiskunnan pitäisi ohjata vahvasti siihen, että molemmat vanhemmat ovat perhevapaalla yhtä paljon lasten kanssa kotona.
Kuva ehdokkaasta Heidi Nordman
Samaa mieltä
PERUSTELUT: Perheillä pitää säilyä valinnanvapaus sen osalta miten toimivat. Yhteiskunta on voi tiedottamisen ja ohjauksen kautta kannustaa vanhempia jakamaan perhevapaan tasapuolisesti.
14. Ilmasto- ja ympäristönäkökulma on otettava huomioon kaikessa päätöksenteossa.
Kuva ehdokkaasta Heidi Nordman
Samaa mieltä
PERUSTELUT: Kehittämisen tulee olla kestävää kaikista näkökulmista. Meidän on pidettävä huolta siitä, että maaseudulla voi asua ja samalla siitä voi myös elää, se edellyttää ympäristöstä huolehtimista.
15. Alueellani on ennemmin helpotettava yksityisautoilua kuin kehitettävä julkista liikennettä.
Kuva ehdokkaasta Heidi Nordman
Neutraali
PERUSTELUT: Molempia on kehitettävä. Länsi-Uusimaa on laaja alue, jonka kaikilta perukoilta ei julkista liikennettä löydy. Kun suunnitellaan palveluverkkoa, palveluihin on päästävä niin julkisella yhteydellä kuin omalla liikennevälineellä.
16. Palvelut täytyy saada suomeksi ja ruotsiksi koko Länsi-Uudenmaan alueella jatkossakin.
Kuva ehdokkaasta Heidi Nordman
Täysin samaa mieltä
PERUSTELUT: Palvelua on oikeus saada omalla äidinkielellä.
17. Lohjan sairaalan palvelutasoa ei saa heikentää.
Kuva ehdokkaasta Heidi Nordman
Täysin samaa mieltä
PERUSTELUT: Palveluiden saatavuus on turvattava koko alueella ilman, että kaikkea erikoissairaanhoitoa keskitetään Espooseen.
18. Jokaisessa Länsi-Uudenmaan kunnassa pitää olla vähintään yksi sosiaali- ja terveysasema.
Kuva ehdokkaasta Heidi Nordman
Täysin samaa mieltä
PERUSTELUT: Kyllä. Palvelut tulee tuottaa ihmislähtöisesti ja lähellä käyttäjiä. Palveluiden tulee olla siellä missä sattuu – ei tuntien ajomatkan päässä ihan missä sattuu. Asemat luovat työpaikkoja ja vaikuttavat myös näin jokaisen kunnan elinvoimaan.
19. Länsi-Uudellemaalle pitää perustaa aluelautakuntia, jotta Espoon valta ei kasva liian suureksi päätöksenteossa.
Kuva ehdokkaasta Heidi Nordman
Samaa mieltä
PERUSTELUT: Palvelujen järjestämisessä pienten ja syrjäisten kuntien päätösvalta tulee turvata, jotta voidaan välttää palveluiden keskittäminen. Asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa tulee hyödyntää lautakuntia ja muita toimielimiä. Näin taataan laajempi kansanvalta ja ihmisten osallistuminen.
20. Erikoissairaanhoito kannattaa keskittää sinne, missä asuu eniten väestöä, eli esimerkiksi Espooseen.
Kuva ehdokkaasta Heidi Nordman
Eri mieltä
PERUSTELUT: Palvelut tulee tuottaa lähellä käyttäjiä, eikä niitä pidä keskittää liikaa. Palveluiden saatavuus on turvattava koko alueella ilman, että kaikkea erikoissairaanhoitoa keskitetään Espooseen.

torstai 23. joulukuuta 2021

Hyvää Joulua!

Sekä näiden verkkosivujen että Facebook-sivujen päivitys jatkuu, mutta nyt on aika hiljentyä joulunviettoon. 

Hyvää ja levollista joulua kaikille! 

Toivottavasti pääsette hetken joulupyhinä hengähtämään. 

Tärkeintä on hetki hengähtää, laitta lakki päähän ja antaa joulumielen viivähtää. 

Terkuin Heidi

perjantai 17. joulukuuta 2021

Luoteis-Uusimaan Vaalikynä-palsta 16.12. - Kun laastari ei riitä, pitää palveluiden olla lähellä

Kuva OpenClipart-Vectors Pixabaystä
Kuva OpenClipart-Vectors Pixabaystä


Länsi-Uudellamaalla tarvitaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta aivan samoista syistä, kuin muuallakin Suomessa. Kuntien voimavarat eivät riitä tasavertaisten palvelujen järjestämiseen kaikille. Uudistuksen tavoitteiden tulee olla korkealla, eikä se saa jäädä vain rakenteelliseksi. 

Liian usein kuulee niitä tarinoita, kun hoitoon pääsyssä on viivettä, omaishoitajien vapaat eivät toteudu, ikäihmisille ei löydy inhimillisiä asumisratkaisuja ja asiakkaita pompotellaan paikasta toiseen ilman, että kukaan ottaa kokonaisvastuuta hoidon tai muun asian etenemisestä. 

On erityisen tärkeää, että alueen asukkaiden tarpeet ja henkilöstön hyväksi katsomat toimintamallit ohjaavat uudistuksen toteutusta ja auttavat kehittämään uutta. Kehittyviin lähipalveluihin on päästävä koko Länsi-Uudenmaan alueella yhdellä yhteydenotolla. 

Lähipalveluiden merkitys ja tarve vaihtelevat. Toiselle se on oman tietokoneen kautta otettu yhteys digiklinikalle, toiselle käynti oman kunnan terveyskeskuksessa tai kiertävän hoitajan toteuttama verenpainemittaus kylätalolla. Yhtä kaikki palveluita tulee voida hyödyntää tarvittaessa myös mökki- tai naapurikunnassa. Saavutettavuudesta on pidettävä erityistä huolta ja kehitettävä uusia keinoja siihen, miten palvelut tuodaan lähelle ihmisiä. 

Tulevaisuudessakaan kaikkia palveluita ole saatavilla jokaisessa kunnassa. Kun palveluverkkoa suunnitellaan tulee ottaa huomioon se, että palveluiden äärelle pitää päästä niin julkisella liikenteellä kuin omalla liikennevälineelläkin. 

Kun ihminen tarvitsee apua, sen tulee olla saavutettavissa.

Heidi Nordman

aluevaaliehdokas (kesk.)

yrittäjä, AMK-opiskelija


Lue kirjoitus Länsi-Uudenmaan verkkosivuilta.tiistai 7. joulukuuta 2021

Viimeinen viikko aikaa asettua ehdolle aluevaaleihin

Tässä kirjoituksessa on luvassa politiikan päiväkirjaa, eli muistellaan lyhyesti menneitä viikkoja ja pohditaan, josko joku vielä innostuisi lähtemään ehdolle historian ensimmäisiin aluevaaleihin. 

Tänään on tasan viikko aikaa asettua ehdolle, ehdokaslistat jätetään tiistaina 14.12. Samaan aikaan ennakkoäänestyksen alkuun on aikaa viisi viikkoa. Aika menee hurjaa vauhtia. 

Jos ehdokkuus kiinnostaa niin itsensä saa ilmiantaa tässä linkissä, oli alueesi mikä hyvänsä. 

Tohinaa toreilla ja tilaisuuksissa

Vihdin Keskusta on viime viikkoina järjestänyt useampia tilaisuuksia ja ollut osana muiden järjestämiä tapahtumia. Käsidesiä on kulunut ja mielenkiintoisista keskusteluista huolimatta etäisyyksiä on pyritty pitämään. Vihdissä vieraili maa- ja metsätalousministeri Leppä ja kansanedustaja Matti Vanhanen, Nummelassa puolestaan elinkeinoministeri Lintilä. 

Ei voi väittää etteikö vaalit kiinnostaisi ihmisiä. Vierailijoille ja ehdokkaille esitettiin paljon kysymyksiä ja toimitettiin terveisiä vietäväksi eteenpäin. Näin sen kuuluu mennä, viestin pitää kulkea molempiin suuntiin.  

Vihdin kirkonkylällä teltallamme oli koko pitkän päivän melkoinen tohina ja Nummelan joulupuuro tilaisuudessa oli ilo nähdä vieraampiakin kasvoja. Kotimainen ohrapuuro kera omena-kanelikiisselin teki hyvin kauppansa. Miten omalle kampanjalle kuuluu? 

Viime viikkoina on kouluttauduttu ahkerasti. On tutustuttu Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen valmisteluihin, perehdytty sote-uudistukseen valtakunnallisesti, syvennytty puolueen linjauksiin eri sote-asioista ja olipa tuossa yhtenä iltana koulutus vaalikoneisiinkin liittyen. Perehdytyksestä ei siis asiat ainakaan jää kiinni. Ehdokkaana oppii paljon uutta monista eri asioista. 

Oma kampanja on käynnistetty hitaasti, mutta varmasti. Olemme muutaman tukitiimiläisen kanssa kerran kokoontuneet ja ideoineet, miten pienellä budjetilla saisi aikaan jotain suurta. Ensimmäiset esitteet on painatettu Nummelan Painokiilassa ja osa niistä jo jaettukin kera laastareiden. 

Puolueen verkkosivuilla on oma esittely jo valmiina, vaalikoneet odottavat vastauksiaan. Vaalislogan "Kun laastari ei riitä, pitää palveluiden toimia." On saanut kiitosta monilta, toivottavasti se myös jää mieleen. 

"Kampanjakoneistot" jo kuopii lähtökuopissaan, mutta varsinainen kampanjointi taitaa tälläkin kertaa tapahtua muualla kuin ihmisiä kasvotusten tapaamalla.
Terveys on kuitenkin se mikä menee kaiken edelle. Onneksi ehdimme pitämään ainakin joitakin tapahtumia ennen kuin rajoituksista tuli välttämättömiä. Toivossa eletään, että tammikuussa tartuntatilanne olisi hieman rauhoittunut.

Jos haluat olla kampanjassa tavalla tai toisella mukana laita ihmeessä viestiä heidi.nordman@vihti.fi

Lue myös: Mistä aluevaaleissa on kyse?

perjantai 3. joulukuuta 2021

Hyvinvointialueen valmisteluun tutustuminen

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen valmistelusta vastaa väliaikainen valmistelutoimielin, aina siihen asti kunnes aluevaltuusto ja aluehallitus keväällä 2022 aloittavat toimintansa. Samaan aikaa toimintaa seuraa poliittinen seurantaryhmä. 

Eilen Länsi-Uudenmaan keskustalaisten ehdokkaiden tapaamisessa Sofia Tuisku poliittisesta seurantaryhmästä oli kertomassa meille valmistelun vaiheista. 


Länsi-Uudenmaan keskustalaiset ehdokkaat tutustuivat hyvinvointialueen valmistelun tilanteeseen Sofia Tuiskun johdolla Vihdissä.

Mitä väliainen valmistelutoimielin tekee?

Väliaikainen valmistelutoimielin koostuu jokaisen alueeseen kuuluvan kunnan viranhaltijoista. Valmistelutoimielimen tehtävänä on valmistella suuri määrä muutokseen liittyviä asioita. näitä ovat mm. 

  • henkilöstön siirtymisen suunnittelu ja näihin liittyvät sopimukset
  • hyvinvointialueelle siirtyvän omaisuuden kartoitus
  • hyvinvointialueelle siirtyvien sopimusten selvitys
  • tieto- ja viestintäteknisten järjestelmien hankintaan liittyvät ennakkoselvitykset
  • hyvinvointialueen vuosien 2021 ja 2022 talousarvion laatiminen
  • aluevaalien järjestelyt
Tätä työtä on valmistelutoimielin tehnyt elokuusta alkaen samoin kuin poliittinen seurantaryhmä, jonka tehtävänä on seurata ja tukea hyvinvointialueen valmistelutöitä. Seurantaryhmä ei kuitenkaan osallistu päätöksentekoon, myös Vihdistä seurantaryhmässä on kolme poliittista jäsentä.  

Näihin valmisteluihin voi tutustua tällä sivulla. Sieltä löydät sekä valmistelutoimielimen että poliittisen seurantatyöryhmän pöytäkirjat ja päätösluettelot.