lauantai 1. lokakuuta 2022

Koneyrittäjille polttoainetukea


Koneyrittäjille polttoainetukea

Viime päivinä on paljon puhuttaneet monet yhteiskunnalliset asiat aina energiasta turvallisuuteen, mutta vähemmälle huomiolle on jäänyt koneyrittäjille suunnattu polttoainetuki. Kiitos oman lähipiirini kuljetusalaa ja koneyrittäjien asioita tulee seurattua toisinaan melko tiiviistikin. 

Ukrainan sota ja jo sitä aiemmin korona ovat nostaneet öljyn ja sen myötä polttoaineiden hintoja rajusti. Keväällä 2022 hallitus teki päätöksen tukea kuljetusalaa dieselin hinnan noustessa rajusti. 

Tällöin päätös koski lähinnä maanteillä tapahtuvia tavara- ja henkilökuljetuksia. Yhtä rajusti nousi kuitenkin samaan aikaan myös kevyen polttoöljyn eli löpön hinta. 

Keskusta sai neuvoteltua tuen piiriin myös koneyrittäjät

Asiaa on hallituksessa pyöritelty keväästä asti ja keskusta sai neuvoteltua tuen piiriin myös muut kuin kuljetusyritykset. Tällä viikolla hallitus teki päätöksen koneyrittäjille suunnatusta kustannustuesta, joka koskee nyt siis myös löpö kustannuksia. 

Päätöksen myötä tuki laajeni koskemaan myös koneyrittäjiä. Tuki on tarkoitettu mm. moottorityökoneiksi varustelluille traktoreille, satama trukeille ja nostimille. 

Polttoöljyn käyttö on tieliikenteessä kielletty, joten tuki kohdistuu nimenomaan työkoneisiin. Tukea ei voi käyttää lämmitykseen eikä maatalouden alkutuotantoon. 

Tukikausi on 1.2.-30.4.2022

Hallituksen esityksen mukaan korvausprosentti on viisi %, pienin maksettava tuki on 250 euroa ja tukea maksetaan maksimissaan 400 000 euroa per yritys. 

Tukea maksetaan helmi-huhtikuulle 2022 ja tukea voi hakea Valtionkonttorista marraskuun alusta alkaen.

Väliaikainen tuki tuo helpotusta monille alalla toimiville.  

Lue lisää aiheesta: 

HE 188/2022 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuljetusyritysten määräaikaisesta polttoainetuesta annetun lain muuttamisesta

TEM 22.9.2022 Polttoainetuki työkoneissa käytetylle polttoöljylle