perjantai 17. maaliskuuta 2017

Perhehoito vaihtoehtona luo työpaikkoja niin kyliin kuin taajamiin ja tuo turvaa vanhenemiseen.

Julkaistu alunperin 17.3.2017 Facebookissa, tuotu tähän blogiin 2021

Tällä hetkellä Vihdin vanhustenhuollossa painopiste on vahvasti kotona asumisen tukeminen. Vihdin Keskustan viimesyksyinen Meidän Vihti -kyläkierros oli kuitenkin itselleni uutena toimijana erittäin silmiä avaava. Osa ikäihmisistä, joiden kanssa keskustelin, viihtyi omassa tutussa kotikylässään, mutta koki olonsa usein yksinäiseksi ja toisinaan turvattomaksi. Monella oli tunne, että vaikka kotihoito käy, ei apua ole saatavilla juuri silloin kun sille olisi tarve. Jokainen kaipasi enemmän yhteisöllisyyttä, mutta ei silti halunnut muuttaa sen vuoksi pois omalta kotikylältä, jossa oli parhaimmillaan asuttu useita vuosikymmeniä - ellei koko elämä.

Haasteeseen on olemassa kunnan kannalta helppo, inhimillinen ja kustannuksiltaan kohtuullinen ratkaisu - vanhusten perhehoito. Perhehoidolla tarkoitetaan hoivan ja huolenpidon järjestämistä ympärivuorokautisesti perhehoitajan kodissa. Vihdissä ei tällä hetkellä järjestetä perhehoitajien koulutusta ollenkaan. Kunnan ja Karviaisen tulisi ehdottomasti tarjota vaihtoehtoja kotona asumisen ja laitoshoidon välille. Lyhytaikainen perhehoito tarjoaa mahdollisuuden myös omaishoidon sijaishoitoon tai muuhun lyhytaikaiseen tukeen.

Perhehoitokonsepti on ollut menestyksekkäästi käytössä valtakunnallisesti. Uudellamaalla mallia on jo hyödynnetty mm. Lohjalla ja Tuusulassa. Vuonna 2015 koko maassa kuntien kustantamassa perhehoidossa oli 343 yli 65-vuotiasta, ja määrä on kasvanut. Käytännössä perhehoidon valvonnasta, järjestämisestä ja perhehoitajien koulutuksesta sekä tilojen hyväksymisestä vastaavat kunnat osin yhteistyössä Perhehoitoliiton kanssa. Kunnan vastuulla on tehdä perhehoidon toimintaohje, jossa kuvataan miten perhehoito kunnassa toteutetaan.

Vanhusten perhehoito on kodinomaista ja pienet ryhmät mahdollistavat yksilöllisyyden. Yhdessä perhekodissa saa olla korkeintaan 4-7 vanhusta, riippuen tiloista, perhehoitajien määrästä ja koulutuksesta. Perhekotiasumisen on todettu tulevan kustannuksiltaan puolet edullisemmaksi kuin tehostetun palvelukotiasumisen.

Maaseudulla on luontaisesti hyvät edellytykset järjestää vanhusten perhehoitoa. Luonnonläheisyys, tilavat asunnot, sosiaalinen ja kodinomainen ympäristö vaikuttavat edistävästi vanhusten hyvinvointiin. Perhekodin arjessa asukkaat ovat korostaneet vapautta. He saavat elää kuten omassa kodissaan ja tehdä asioita silloin kuin siltä tuntuu, mutta silti on aina mahdollisuus tarvittavaan apuun. Arkeen osallistuminen on tärkeää ja pitää virkeänä. Pysyvyys ja tutut ihmiset ympärillä luovat turvallisuuden tunnetta. Asukkaiden mielestä perhekoti on paras mahdollinen paikka, kun kotona ei enää pärjää.

Perhehoito on vaihtoehto silloin, kun kotiin annettavista palveluista huolimatta on haasteita selviytyä arjessa ja palveluasumiselle tai laitoshoidolle ei vielä ole tarvetta. Perhehoito vaihtoehtona luo työpaikkoja niin kyliin kuin taajamiin ja tuo turvaa vanhenemiseen.


Heidi Nordman
Keskustanaisten Uudenmaan piirin puheenjohtaja
Vihdin Keskustan kuntavaaliehdokas

Julkaistu alunperin 17.3.2017

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti