tiistai 18. tammikuuta 2022

Keskustan vaalilehden pääkirjoitus: Mahdollisuus, joka ei meidän elinaikanamme toistu

 

Keskustan vaalilehti on jaettu 
kotitalouksiin Länsi-Uudellamaalla 
digilehden pääset lukemaan tästä linkistä.

Mahdollisuus, joka ei meidän elinaikanamme toistuTiedätkö, miksi Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella aluevaalit ovat tärkeät juuri Sinulle? Mikä on nyt valittavien aluevaltuutettujen tärkein tehtävä? Keskitetäänkö vai hajautetaanko sosiaali-, terveydenhuollon ja pelastustoimen palveluita? Tässä Keskustan Länsi-Uudenmaan alueen lehdessä kerromme mitä Keskusta aluevaaleissa tarjoaa.


Aluevaalit ovat Suomelle linjavaalit meille jokaiselle tärkeistä sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista. Uusien hyvinvointialueiden myötä sosiaali- ja terveyspalvelujen hallinto yksinkertaistuu ja tulee läpinäkyvämmäksi. Nykyisen noin 200 sosiaali- ja terveydenhuollon organisaation vastuu palveluista siirtyy 21 alueelle ja Helsingin kaupungille. Länsi-Uusimaa on 10 kunnan ja 473 838 asukkaan alueena yksi suurimpien joukossa.


Keskustan tavoitteissa hyvinvointialueilla yritykset ja kolmas sektori täydentävät julkisia palveluja esimerkiksi palvelusetelein. Tämä mahdollistaa myös pienille ja keskisuurille hoito- ja hoiva-alan yrityksille ja järjestöille palvelujen tarjoamisen tasaveroisesti isompien rinnalla. Kolmannen sektorin järjestöillä on tärkeä rooli edistää ihmisten hyvinvointia ja toimia vertaistukena.


Uuden alueen rakentamisessa henkilöstön mukaan ottaminen on edellytys sille, että saamme luotua toimivan kokonaisuuden. Sosiaali- ja terveydenhuollossa pitää noudattaa hyvää henkilöstöpolitiikkaa. On oikeutettua vaatia parempaa johtamista. Näin edistetään työntekijöiden hyvinvointia ja vähennetään vaihtuvuutta. Keskusta on sitoutunut edistämään hyvinvointialueita perheystävällisinä ja joustavina työpaikkoina henkilöstön erilaiset elämäntilanteet huomioiden.


Uudistuksessa on turvattava sopimuspalokuntien olemassaolo ja toimintaedellytykset. Sopimuspalokunnat ovat tärkeä osa sisäistä turvallisuutta ja pelastustoimen järjestämistä. Yhtään paloasemaa ei Länsi-Uudellamaalla pidä lakkauttaa. Näin lisätään turvallisuutta, turvataan palveluja ja pidetään vasteajat kohtuullisina myös harvaan asutuilla ja syrjäisemmillä alueilla.


Historian ensimmäisissä aluevaaleissa äänestetään siitä millaisia sosiaali-, terveys- ja pelastusalanpalveluja tulevaisuudessa käytämme ja missä. Otetaanko asukkaiden tarpeet riittävästi huomioon. Tuleva aluevaltuusto on isojen asioiden edessä ja sillä on merkitystä mihin suuntaan Länsi-Uudenmaan hyvinvointialuetta kehitetään. Edessämme on mahdollisuus, joka ei meidän elinaikana toistu. Uudistuksen tavoitteiden tulee olla korkealla, eikä se missään tapauksessa saa jäädä vain rakenteelliseksi.


Erityisesti palveluiden sijainnilla on merkitystä nyt ja jatkossakin. Keskusta lupaa, että sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa palvelut tuotetaan ihmislähtöisesti ja lähellä palvelujen tarvitsijoita. Lähipalvelujen turvaamiseksi tarvitaan uusia toimintatapoja ja kehittämistä. Joustavammat sosiaali- ja terveyspalvelujen aukioloajat, ilta- ja viikonloppuvastaanotot sekä digitaaliset palvelut tuovat palvelut kaikkien ulottuville riippumatta missä asuu.


Uuden aluevaltuuston tärkein tehtävä on suunnittelu, miten toiminta, resurssit ja talous hoidetaan nykyaikaisella ja uudella tavalla kuntien asukkaiden tarpeet edellä. Valtuusto päättää muun muassa, millaisia toimielimiä ja lautakuntia alueelle perustetaan, miten eri kunnat otetaan huomioon päätöksenteossa ja mitä asioita niissä valmistellaan valtuustolle. Henkilöt näihin toimielimiin valitaan ehdokkaiden joukosta, joten vaikuttamisen paikkoja on monilla muillakin kuin valtuutetuilla. Keskustan ehdokkaina on monenlaisia asiantuntijoita, joiden joukosta löytyy varmasti myös Sinulle tärkeä ehdokas.


Kaikista kunnista ei Länsi-Uudellamaalla välttämättä tule valituksi edustajia uuteen aluevaltuustoon. Keskustan vahvuus on vankka alueellinen verkosto, joka on tottunut tekemään yhteistyötä yli kuntarajojen. Uudistuksen onnistuminen vaatiikin mahdollisimman tiiviin yhteyden säilyttämistä hyvinvointialueiden ja kuntien välillä.


Näissäkin vaaleissa on kysymys lopulta hyvin yksinkertaisista asioista. Halutaanko, että sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut lähellä, eli siellä missä sattuu – vai tuntien ajomatkan päässä ihan missä sattuu. Aluevaaleissa Keskusta lupaa vahvistaa lähipalveluita. Tee tärkeä valinta ja äänestä aluevaaleissa ennakkoon 12.-18.1.2022 tai viimeistään vaalipäivänä 23.1.


Koko alueen ehdokkaiden puolesta,

Tommi Halkosaari, Espoo

Heidi Nordman, Vihti

Keskustan Länsi-Uudenmaan vaalipäälliköt

 

Lue koko vaalilehti tästä linkistä.  

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti